Skip to main content

Hier zie je de agenda van mijn eerstvolgende openbare optredens. Wees welkom om hier een van mijn voorstellingen mee te maken! Hiernaast heb ik vele particuliere optredens. Voel je vrij om toch te mailen als je me wilt boeken voor een van de bovengenoemde dagen. Mogelijk ben ik wel beschikbaar voor een ander dagdeel.

Zaterdag 17 februari Fantasyfest in Rijswijk
Op deze beurs met vele bandjes en standjes sta ik heerlijk te oreren over fantasierijke zaken.

Zondag 18 februari Dagtraining verhalen vertellen
In deze lange vertelworkshop in twee – afzonderlijk te volgen – delen gaan we ‘s-ochtends bezig met de basis: stemgebruik , expressie, mimiek en beweging van je handen, gezicht en lijf. Ook kijken we naar je basishouding.
‘s-middags doen we oefeningen met emotie, visualisatie en uitbeelding: Ook komt contact met het publiek en hoe je omgaat met stoorzenders aan de orde. Verder gaan we bezig met hoe je de vijf zintuigen aan kan spreken in een verhaal.
De training is van 10:30 tot 16:00. Tussendoor is er een pauze van ca. 30 minuten (zorg zelf svp voor een lunch!) De kosten voor de training zijn 70 euro per workshopdag.
Opgave doe je door te mailen naar abedeverteller@hotmail.com Het adres is Sandenburg 20 te Amersfoort.

21 februari VVV torenrondleiding voor kinderen 11:00-12:30
Verhalen over de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwetoren terwijl je deze mooie toren beklimt.

Zondag 3 maart 2024 Dagtraining verhalen vertellen
Tijdens deze training is er veel aandacht voor het hele verhaal: Hoe bouw je het op, hoe onthoud je het en hoe kies je het juiste verhaal. Wat zijn de elementen die een verhaal boeiend maken? Hoe kan je je echt in een verhaal inleven?
De training is van 10:30 tot 16:00. Tussendoor is er een pauze van ca. 30 minuten (zorg zelf svp voor een lunch!) De kosten voor de training zijn 70 euro.
Opgave doe je door te mailen naar abedeverteller@hotmail.com Het adres is Sandenburg 20 te Amersfoort.

Vrijdag 8 maart 20:00- 22:00 Vertelavond in de Middeleeuwse boerderij te Amersfoort
Wees welkom op deze vrijdagavond vol met spannende verhalen! Ik vertel verhalen zo ze honderden jaren geleden wellicht ook op zo’n plek werden verteld. Verhalen van spokerijen, romantiek, heksen en bloederige wraak..
De boerderij is een van de meest sfeervolle plekken die ik ken en de toegang is vrij. Ik ga tijdens de pauze rond met de hoed.
Het adres is Schothorsterlaan 21a. Parkeren bij het ‘Groene Huis’ Schothorsterlaan 21. Op googlemaps zie je het staan als Middeleeuws erf de Bergkamp.
Graag van tevoren reserveren via abedeverteller@hotmail.com

Vrijdag 15 maart Reggefolk festival in Diepenheim
’s middag lekker vele folkverhalen en ’s avonds Seed en Datura!

Vrijdag 22 maart 20:00 online-lezing Grafheuvels en hunebedden, reuzen en witte wieven

In deze online lezing vertel ik over de witte wieven, over hun oudste en belangrijkste verhalen en hun betekenis. Zijn witte wieven nu spoken, heksen of toch slechts nevelflarden?
Het tweede deel van de lezing zal gaan over de hunebedden. Ik vertel over hun officiële, maar ook hun alternatieve geschiedenis. Dit doe ik aan de hand van de oudste verhalen en sagen die er over de hunebedden werden verteld. We zullen het hebben over de connectie met reuzen en duivels, maar ook over het hunebed als een grafkamer of zelfs een inwijdingsplaats!
De lezing wordt afgewisseld met vele historische afbeeldingen.
Deze lezing begint vrijdag 22 maart om acht uur stipt. Meedoen is gratis, je kan tzt een financiële bijdrage geven via een Tikkielink.
Je kan meedoen via deze link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU4Y2FhNjUtNGQzYy00NDFlLWIzMzMtNjZkYjU5NWJkZjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd14c9f2-6dde-45b7-8d1f-fdb923c8cdaa%22%2c%22Oid%22%3a%2246081248-7299-4ce8-aa41-5f428ffd3a7d%22%7d
Donderdag 4 april Tegenlicht meet-up in Weert over verbindende vertellers
Ik ga hier een verhaal vertellen en ik wordt geïnterviewd over hoe verhalen mensen kunnen verbinden.

20 en 21 april Elfia Haarzuilens
Verhalen en lezingen op deze prachtige locatie!

11 en 12 mei Scandinavië markt in Schokland