Verhalende bomenwandeling

Foto: Maurits Huster

Leer de bomen van Nederland kennen aan de hand van hun mooiste verhalen en symboliek! Een wandeling met bomenverhalen en anekdotes zal zo´n 1 à 2 uur beslaan en niet meer dan een paar kilometer lang zijn. Ik zal bij verschillende soorten bomen en bij bepaalde markante bomen uitgebreid stil staan. Bij deze bomen en struiken (eik, linde, es, beuk, hazelaar, meidoorn etc.) vertel ik eerst iets over hun verschijningsvorm, waaraan kun je ze herkennen? Om vervolgens over te stappen op mythologie, volksgeloof en ritueel. Wist je bijvoorbeeld dat de heks vroeger haghetisse werd genoemd en dat dat heggerijdster betekende? Nou die heg is de meidoornheg die vroeger als afscheiding werd gebruikt tussen de bewerkte grond en de woeste grond. Wist je dat de linde gewijd is aan de liefdesgodin Freya en dat je dat terug kan zien in de vorm van haar blad; het hartje. En wist je dat beuk etymologisch verwant is aan boek en dat dat komt omdat de oude Germanen hun runen (oude lettertekens) kerfden op beukenbast… Zo kom je van alles te weten over bomen en leer je ze en passant te herkennen… (Zie voor kosten contact en prijzen)

Bomenwandeling in park Schothorst te Amersfoort (De eerstvolgende is 30 april 2023)

Een verhalende wandeling over mythische en magische bomen. Leer meer over de mooiste bomen van park Schothorst. Thema: bomen en bloemen van de lente 14:00 – 15:30 in park Schothorst te Amersfoort. Start bij het Groene Huis Schothorsterlaan 21. Meedoen kost je zoveel als je zelf wilt. Abe gaat na afloop met de hoed rond.

14 mei Nature experience walk with stories/ Natuurbelevingswandeling met verhalen. (Tweetalig!)
Op deze middag gaan we het bos in bij Amersfoort en doen verschillende natuurbelevingsopdrachten geïnspireerd door een aantal mooie natuurverhalen en anekdoten.
On this afternoon we will visit the forest near Amersfoort and will be doing a couple of techniques to experience nature. We will let ourselves be inspired by some stories about nature. (Kosten 15 euro, Opgave via abedeverteller@hotmail.com)

Beleving van bomen

Hiernaast geef ik ook een belevingswandeling rondom bomen. Ik gebruik dan oefeningen om je in een directer contact te brengen met bomen. Bomen hebben altijd een enorme indruk op me gemaakt. Naast de bron en de grot is de boom de meest gebruikte verbindingsweg met de Andere wereld. Hierbij lever ik enkele opdrachten om je identificatie met bomen te versterken, dit alles op speelse doch respectvolle wijze. Mensen voelden tijdens de wandeling een heerlijke rust op zich neerdalen en een nieuwe alertheid in zich opkomen voor de kleine dingen in de natuur die toch zo mooi kunnen zijn.

De bomenwandeling kan ik geven in jouw favoriete park of bos. Ik kan ook zelf een suggestie doen waar het mooi is om te genieten van de verhalen van de bomen.  Hiernaast begeleid ik een aantal malen per jaar een bomenwandeling in park Schothorst voor het CNME Amersfoort. Deze activiteit vind u bij ‘optredens Abe’.

 

Foto: Maurits Huster