Skip to main content

Mythen en sprookjes hebben voor mij een diepere betekenis. Het is een persoonlijke queeste geworden om uit verhalen en symbolen die innerlijke betekenis te destilleren. Hier haal ik mijn zingeving uit, mijn kijk op de wereld. Uren kan ik doorbrengen met onderzoek naar, en mijmeren over, de betekenis en symboliek van bijvoorbeeld de alruinswortel, de maretak, het pentagram of het sprookje van vrouw Holle. Dit heeft geresulteerd in vijf boeken en meer dan honderd artikelen die ik over vele ‘magische’ onderwerpen heb geschreven. Mijn inzichten hierover hebben mijn kijk op het leven behoorlijk veranderd. Tijdens een lezing hoor je heel veel over heidendom, mythologie, magie en folklore. Ik geef vanuit mijn inspiratie, onderbouwd door uitgebreid bronnenonderzoek, betekenis en samenhang aan deze kennis. Ook kan je ervoor kiezen om de lezing te combineren met een vertelvoorstelling. Met alle plezier geef ik een lezing voor jouw groep!

Ook geef ik online lezingen:

Vrijdag 9 februari online-lezing over de symboliek van sprookjes: Leer meer over de esoterische betekenis en achtergrond van een aantal bekende sprookjes. Elk authentiek volkssprookje heeft een diepere betekenis. Je kan ze zien als poortjes naar een innerlijke werkelijkheid.
Ik zal je vertellen over de symboliek van Sneeuwwitje, de Wilde zwanen, de wolf en de zeven geitjes en vrouw Holle. Je leert o.a. meer over de symboliek van het getal zeven bij Sneeuwwitje, over de betekenis van brandnetels en zwanen in het sprookje van de Wilde zwanen en over vrouw Holle als godin. Ik zal de sprookjes kort samenvatten en illustreren met plaatjes 🙂 Meedoen is gratis, je kan tzt een financiële bijdrage geven via een Tikkielink.
Je kan meedoen via deze link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdhZDBlOTMtZTU4YS00NmU5LWI3NmMtZjg5OTY5N2NhNTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd14c9f2-6dde-45b7-8d1f-fdb923c8cdaa%22%2c%22Oid%22%3a%2246081248-7299-4ce8-aa41-5f428ffd3a7d%22%7d

Vrijdag 8 maart online-lezing Grafheuvels en hunebedden, reuzen en witte wieven In deze online lezing vertel ik over de oorsprong en betekenis van deze archeologische vindplaatsen en op welke wijze ze verbonden zijn met reuzen en witte wieven. De verhalen over deze wezens komen ruimschoots aan bod. Ook deze lezing wordt afgewisseld met historische plaatjes.

Mogelijke onderwerpen van de lezingen

De Keltische bomenkalender (zie ook de pagina ‘Bomenboek’)
De Graal en de vier elementen
De symboliek van sprookjes; Doornroosje, vrouw Holle, de wolf en de zeven geitjes, Roodkapje…
Historische hekserij
De betekenis van het labyrint
De betekenis van de witte wieven
Het geheim van de hunebedden
Ierse elfenfolklore
De betekenis van Ragnarok, het Germaanse eind der tijden
Middeleeuwse tovenaars
Zwarte godinnen: Lilith, Hecate en Cybele
Heilige stenen: Ka’aba, Eben Shetya, de steen van Delphi en de Lia Fail van Tara
De legendarische geschiedenis van Amersfoort
De jaarfeesten van de Kelten en Germanen: Samhain, Midwinter, Imbolc, Beltane, Ostara, Midzomer.

Hiernaast kan ik een lezing geven over elk onderwerp waar ik een artikel over heb geschreven.
Meer over deze en vele andere onderwerpen zijn te lezen op de pagina artikelen symboliek.

Ik heb deze lezingen met veel plezier gegeven bij buurtverenigingen, sociaal-culturele organisaties en vele spiritueel geïnteresseerde groepen. Verder op Elfia, het Sprookjesfestival, spirituele festivals, NME-centra, scholen en bij particulieren. Graag kom ik ook bij u een lezing geven!