Skip to main content

X = Heb ik één keer of weinig verteld
XX = Heb ik vaak verteld
O = Wil ik nog vertellen

De Olympische scheppingsmythe en de geboorte van Kronos en Zeus xx
Het huwelijk van Hera en Zeus en de daden van Hephaistos xx
De roof van Persephone xx
Prometheus en de kruik van Pandora xx
Helios en de zonnewagen xx
Orpheus en Euridyce xx
Perseus en Medusa xx
Theseus en de Minotaurus xx
Daedalus en Icarus xx
Jason, Medea en het Gulden Vlies xx
Bellerophon en de Chimaera xx
Koning Midas xx
Narcissus en Echo xx
Hermafroditos en de bron van Salmacis xx
De zangwedstrijd van de Muzen xx
Alkestis en Admetos xx
Eurynome danst de wereld xx (Pelasgische scheppingsmythe)
Pygmalion xx
De ziener Teiresias xx
Asklepios en Koronis xx
Sisyphus en Thanatos x
Arachne x
Dionysos, god van de wijn x

Romeinse verhalen
Amor en Psyche xx
De stichting van Rome: Romulus en Remus x
Junius Brutus en Lucretia x
Leven en de dood van Julius Caesar x
Nero, tiran van Rome x
De heksen van Thessalië xx (Uit de Gouden ezel van Apuleius)