Skip to main content

X = Heb ik één keer of weinig verteld
XX = Heb ik vaak verteld
O = Wil ik nog vertellen

Nederlandse sagen en legenden

De weerwolf met de zakdoek xx
De kabouter in de molen xx
De koning der slangen xx
Het zeepaard van Volendam xx
De tijd is daar, de man nog niet xx
Het redden van een ziel uit een omgekeerde zielepot xx
De overtocht der zielen xx
De waterreus van Scheveningen xx
De lange wapper xx (Vlaams)
Heer Halewijn xx (Vlaams)
De vliegende Hollander xx
Het pestwolkje xx
De legende van de bokkenrijders xx (Limburg)
Jan in het aardappelhok x (Drenthe)
Hendrik van Norg x
Neeltje en Zwartbaard. Een verhaal ter ere van Nehalennia x (Zeeland)
Koning Radboud (West-Fries) x
De wiefkes van Wapserveen x
De zeemeermin van Muiden xx
Kamper uien (de ui, de steur, de koe) xx

Sagen over heksen en maren 

Naar Keulen in de Wijnkelder! xx
De mare die beslagen werd xx
De mare en de fles met urine xx
De mare als vrouw xx
De weerheksen xx
De pijnheks xx
De dansende katten xx
De vrijer, de heks en de hommel xx
De heksen van Schokland xx
“Het botert niet” xx
De mooie heks en haar buurman xx
Het vuur van Dover x (Terschelling) xx

Gelderse/Veluwse sagen 

De witte wieven xx (Achterhoek)
De draak van Gelre xx
De witte juffer van Hoog Soeren xx
Het Solsche gat xx
De vrijgevige zwartbaardkabouters xx
De jonkvrouw van Grunsvoort xx
Blauwe Gerrit xx
Waar zal ik hem laten? xx
De behekste turf xx
Mooi Ann van Biljoen xx
Het spook van de Doesburger molen xx
Toen de buit werd verdeeld xx
Driekus Dropje xx
De roofoverval op de postkoets xx
Griepke Grauw x
De sage van de Buntmanskop x
Schele Guurte xx

Overijsselse/Twentse sagen

Het pestwolkje xx
‘Weg doe varken’ xx
De nijvere wiefkes/kabouter x
De helpende wiefkes x
De hunen van de Hunenborg xx
De Hé-mannetjes xx
’t Spookveulen xx
De harde boer en de spokende broer xx
De klaagsteen van Oldenzaal x
De heks van de Holterberg x (Salland)

Friese sagen 

Het kind dat om een lijkkleed vroeg xx
De duivel op vrijersvoeten xx
De witte vrouwe / De wite frou xx
Het paaltje van Oosterlittens / It pealtsje fen Easterlittens xx\
Adam hardrijder en het spook van de Langesloot / Adam Hurdrider en it spûk fen de Langesleat xx
De aardmannetjes van Nicolaasga / de ierdmantsjes fen Nikelsgea x
Het driewijf/ It trijewiif xx
Het vrouwtje van Stavoren xx
Het magnusvaandel en de Friese vrijheid x

Sagen uit De Stellingwerven (Zuid-Friesland) (5)

Het ontstaan van de rivier de Linde x
Het veulen met de brijpot xx
De pietermannen en Rogge-brommerd x
De geest van de wichelroedeloper xx
De ongewassen voeten xx

Brabantse sagen 

De kolenbrander van het Mastbos xx
De honden van Breda x
Maria van Grave en Walther van Ulvenhout xx
Heksen in de molen van Bergeijk xx

Utrechtse sagen:

De basilisk in de kelder x
De duivelssteen xx

 Amersfoortse sagen (mijn woonplaats) 

De keitrekking van Amersfoort xx
De legende van het beeldje van Onze-Lieve-Vrouwe van Amersfoort xx
De ontploffing van de Lieve-vrouwekerk  xx
De held Leendert Nicasius xx
Mirakelverhalen van Maria van Amersfoort xx
De heksenvervolgingen van Amersfoort van 1591-1595 xx
De waterproef x
De heks van de Monnikendam xx
De duivelbanner van de Kamp xx
De belegering van Amersfoort van 1427 xx
De legende van Ursula en de Heiligenberg xx
Sint Ansfridus en de Heiligenberg x
De Galgenberg xx
Het Laakmannetje xx
De duivelse vrijmetselaar xx
Gartje Platvoet x