Skip to main content

Als er een ster valt dan mag je een wens doen! Let wel de wens moet in stilte uitgesproken worden in de tijd dat de ster valt. Je maakt een wens met je ogen dicht en vertelt deze aan niemand, tot deze is uitgekomen, dan mag je het pas verklappen! Het kan ook simpeler door te kijken naar een heldere ster of naar de Poolster, als je daarna je ogen dicht doet, mag je ook een wens doen. (1)

Een gaatje in het hemeldak

Waarom zou het moment van de vallende ster het ideale moment zijn om een wens te doen? Hiervoor is de volgende theorie geopperd: als er een ster valt is er heel even een gaatje in het hemeldak waar precies jouw wens door heen kan glippen om door God vervuld te worden. Dit idee dat de hemel een gewelf of een dak is zie je terug bij vele volkeren. De Tataren bv. zien de hemel als een tent, met de Melkweg als zoom en de sterren als gaatjes voor licht. De Yakut zeggen dat de goden naar onze wereld kijken als er een meteoor te zien is. (2)
Deze tent wordt overeind gehouden door een wereldzuil of wereldboom. Deze moet zich exact in het midden van de wereld bevinden. Zo wordt voorkomen dat de hemel omlaag stort op de aarde. (3) Juist de Poolster houdt de hemeltent op als een paal. De Samojeden noemen de Poolster de luchtnagel, de Koryaken zeggen de nagelster en de Mongolen noemen het de Gouden Pilaar. Bij vele volkeren wordt de centrale tentpaal geïdentificeerd met de poolster. In andere gevallen is de Poolster het gat van de tent waar de rook uit gaat. Dit maakt de Poolster tot een geschikte ster om je wensen naar toe te sturen om zo de hemel te bereiken.

Sterren als zielen

Sterren in de Oudheid werden soms gezien als openingen in de hemel van waaruit de zielen van mensen konden incarneren. Voor Plato in zijn Timaeus (360 v.o.j.) heeft elke ziel zijn specifieke ster, waar hij na zijn dood naar terug gaat. De ster kan ook de ziel zelf zijn. Op het moment dat er een ‘ster’ (meteoriet) valt kan er een ziel op aarde geboren worden, die dus door dat gaatje valt of die (een deel van) de ster zelf is! Ook in de Engelse folklore voorspelt een vallende ster een conceptie of een geboorte. (4)

Bij het afdalen uit de hemel bekleedt de ziel zich het allereerst met ether. Zo wordt het astrale lichaam van de mens gevormd, dat is gemaakt van het sterrenstof van zijn of haar ster. De bewegingen van die ster aan de hemel bepalen het lot van de mens die onder die ster geboren is. (Vandaar dat de geboortedatum zo’n belangrijk gegeven is in de astrologie.) De mens wordt geregeerd door de ether van zijn ster. Deze ziel wordt dan omhuld door het fysieke lichaam, zij daalt af in het vlees, zij wordt geïncarneerd. Zowel de levenden, als de doden en de nog ongeborenen hebben zo een ziel in een van de sterren. (5) Je ziel is zo te zien als het goddelijke deel van jezelf dat je met je meedraagt, maar tegelijkertijd al in de andere wereld is.

Venus en wensen

i012Wensen is etymologisch verwant aan Venus. Beiden betekenen verlangen. (6) De godin Venus is verbonden met Aphrodite Ourania, Ishtar en Astarte, godinnen van de sterrenhemel. Zo is zij te zien als koningin van de sterren en moeder van alle zielen in de hemel. Zij hoort uiteraard ook bij de planeet Venus die in de antieke tijd nog gezien werd als een bewegende ster. Venus/Aphrodite werd geboren bij het uiteengaan van hemel (Ouranos) en aarde (Gaia). Vanaf dat moment werden ook liefde, verlangen en daarmee het wensen geboren. Hemel en aarde zullen altijd naar hun oude vereniging blijven verlangen. Ook op de hoge arcana kaart de ‘Ster’ in de tarot wordt de naakte vrouw geïdentificeerd met Venus en – hoe veelzeggend – met de hoop! (7)

Een wens doen is uitspreken dat je ergens naar verlangt. Het astrale lichaam wordt ook wel het lichaam van ‘verlangen’ genoemd. Je bent bezig jezelf te verlengen, uit te strekken naar je wens, je ideaal toe. Je ideale jij is een ster! Het astrale lichaam kan je zien als het onzichtbare dubbel. Je wilt met dit ‘wenslichaam’ je fysieke lichaam verbinden met je ziel in de sterrenwereld. Dit is een vorm van uit je lichaam treden en astraal reizen. Je wens zal dan uiteindelijk vervuld worden.
Je ster is je ideale en met de goddelijke wereld in verbinding staande ziel. Zij is een poort naar de hemel toe. Wie zich hier op richt door te wensen vereenzelvigt zich elke keer iets meer met zijn ster en zal telkens helderder stralen. Zulke mensen noemen wij dan ook Sterren!

Wensen doen met je verjaardag

Vanuit dit opzicht is het ook niet vreemd dat je mag wensen als je alle kaarsjes op de taart uitblaast bij je verjaardag. De verjaardag is de dag waarop je de geboortedag van je ‘genius’ viert. (8) De genius is je beschermende alter ego, je ideale zelf, kortom je ster! De ‘genie in the bottle’ uit het sprookje kan niet voor niets al je wensen vervullen! (9) Dit astrale lichaam is paradoxaal genoeg continu rondom je en tegelijkertijd ver weg in de hemel. Het is zijn grootste streven om van jou een genie te maken, of beter gezegd het zorgt ervoor dat je uiteindelijk samen zal vallen met je genie. In deze zin is het genie je hogere zelf. De weg er naar toe is je entelechie, de verwerkelijking van je  ware zielsvorm in de stof, zoals Aristoteles dat al zag. De taart is een offer aan je genius, door te offeren maak je een verbinding met deze god die jezelf ook bent. Door te staren naar vlammen van de kaarsjes en dan te wensen en te blazen, breng je de innerlijke vlam naar binnen. Je keert jezelf binnenste buiten en bent even – via de wens – bij je genius. Je bent weer een stapje dichter bij je eigen genialiteit en bij je vermogen om te stralen als een ster.

Wensen door een munt te gooien in een wensbron

Een derde wensmoment is als je een muntje in een wensbron werpt. Hierbij is het belangrijk dat je het muntje met je rechterhand over de linkerschouder gooit. Als het op de kopzijde land zal je wens in vervulling gaan. Komt het op de muntzijde terecht dan niet. Waarom zou dit zo’n effectieve manier zijn om een wens uit te doen komen? De bron of de put werd in de heidense tijd gezien als een ingang naar de onderwereld. Deze onderwereld wordt in de christelijke mythologie gezien als de hel, maar in het oude Germaanse geloof was het het land van vrouw Hel of later vrouw Holle. Deze vrouwe wordt ook vrouw Venus genoemd en haar holle wereld wordt ook wel de Venusberg of de Wensberg genoemd. Wie hierin kan geraken zal al zijn wensen vervuld zien worden. In deze wereld is geen scheiding tussen hemel en aarde en al je verlangens zal je daardoor vervuld zien. Het geluksmuntje kan je vergelijken met het muntje dat de Grieken onder de tong van hun doden legden om de veerman Charon te betalen om deze over te zetten over de dodenrivier. De wens kan zo de andere wereld bereiken of beter gezegd; het wenslichaam kan de andere kant bereiken om zo de persoon in deze wereld te verbinden met zijn ziel in de andere wereld. Het kan natuurlijk ook zijn dat de wens verhoord wordt door de geest van de put of bron. (10)

De betekenis van wensen

flammarionOm een reden te hebben om te wensen moet er eerst een gevoel van gebrek zijn. Er zal een behoefte zijn om een leegte op te vullen. Dit kan een gebrek aan liefde, geluk of rijkdom zijn of iets anders. Door te wensen verbind je jezelf met je persoonlijke ster of genius. Dit doe je met je wens- of astrale lichaam gemaakt van sterrenstof of ether. Deze kan vanuit je huidige in tijd en ruimte beperkte lichaam gestuurd worden naar je ziel in de sterren. Zodra deze daar bij je persoonlijke ster aangekomen is zal je beseffen dat je allang vol liefde, geluk en rijkdom bent! Dat je allang alle wijsheid in je hebt en je gezegend bent met een gezond en lang leven. Dit is mogelijk omdat elke wens – hoe materieel ook – daar in de astrale wereld direct omgevormd wordt tot een geestelijke wens. De beperking van materie en afscheiding is daar onbekend. Door dat instant besef wordt je wens dus per direct vervuld! Helaas zal er vroeg of laat, door de vereenzelviging met het fysieke lichaam en de afstand scheppende gedachten, dit besef ook weer verdwijnen. Om het gevoel van geluk en wensvervulling bij je te kunnen houden zal je de paradox op moeten lossen dat je tegelijk hier in een lichaam met je gedachten bent en daar in je persoonlijke ster in een besef van continue éénheid en verbondenheid. Dat er eigenlijk  geen hier en daar is, maar een ononderbroken verbondenheid.

Abe van der Veen

Dit is de wensen top 10 naar aanleiding van een korte inventarisatie via FB:

1 Als je een vallende ster ziet
2 Als je een muntje in een wensput of fontein gooit
3 Bij het uitblazen van alle kaarsjes op de verjaardagstaart
4 Als, je als vrouw tussen twee mannen zit en als een man tussen twee vrouwen zit mag de middelste een wens doen!
5 Als je alle pluisjes van een uitgebloeide paardenbloem in een keer weg kunt blazen
6 Als je de eerste bent die een regenboog spot
7 Wanneer je de eerste ster van de avond ziet. Vervolgens zeg je:”Star light, star bright, first star that I see tonight.”>I wish I may, I wish I might, have the wish I wish tonight.”
8 Als je een appel of mandarijn in 1x kan schillen of pellen. Als dat lukt, dan mag je de schil over je rechter schouder gooien en dan een wens doen.
9 Als je een wimper/wenkbrauwhaartje verliest en het blijft op je gezicht/vinger hangen. Je legt dan het haartje op het topje van de wijsvinger, doet een wens in stilte en blaast het dan weg!
10 Het wensbotje uit kip of kalkoen  met z´n tweeën vast houden en uit elkaar trekken. Degene met het grootste stuk mag de wens doen.
Bonuswens: Als je het laatste glaasje drank uit een fles krijgt. Dan mag je een wens doen en die in de fles blazen. Daarna moet je gauw een nieuwe fles halen natuurlijk 🙂

1) Lees dit stuk s.v.p. als inspiratiebron. Naast enkele weetjes uit de folklore en esoterische filosofie bevat het veel speculatieve overdenkingen. Dit stuk heeft zeker geen pretentie van wetenschappelijkheid!
http://www.wikihow.com/Wish-on-a-Star

2) Eliade, M. – Shamanism 260

3) De Galliërs waren volgens Julius Caesar nergens bang voor behalve dit kosmische gebeuren. Best kans dat dit hoorde bij hun ‘einde van de wereld’ scenario..

4) Walker – Dictionary of symbols and sacred objects 72 -74

Gerlach W. – Lexicon van het bijgeloof 204: In klassiek Griekenland zijn vallende sterren opstijgende of juist vallende menselijke zielen. Bij de Christenen en Joden werden ze gezien als engelen of demonen.
Trachtenberg – Jewish magic and superstition 69 en 47
‘This belief was coupled with the conception of astrology that each man is accompanied by a star which governs his existence, so that we have sometimes the cumbersome duplication, the angel, or “deputy” of a man’s star, both charged with guiding and guarding him, the ultimate responsibility residing with the angel. “Every affair in which a man is engaged here on earth is first indicated up above by the angel of his star.’
‘These were the moments in the life cycle “when man’s star is low”: birth, illness, death’

Plato – Timaeus: ‘Hij die goed heeft geleefd in de hem toebedeelde tijd, zal terugkeren en wonen in zijn persoonlijke ster, en daar zal hij een gezegend bestaan leiden
De god mengde de wereldziel in zijn beker en verdeelde het mengsel tot er evenveel zielen als sterren waren. Bij elke ziel hoorde een bepaalde ster.  http://www.ellopos.net/elpenor/physis/plato-timaeus/souls.asp

5) http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_body
http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_plane
The astral plane is the world of the planetary spheres, crossed by the soul in its astral body on the way to being born and after death, and generally said to be populated by angels, spirits or other immaterial beings
Plato and Aristotle taught that the stars were composed of a type of matter different from the four earthly elements – a fifth, ethereal element or quintessence. In the “astral mysticism” of the classical world the human psyche was composed of the same material, thus accounting for the influence of the stars upon human affairs.
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/astraal Volgens de godenleer der Perzen, Grieken, Joden, enz. had elke ster haar bijzondere geest. Paracelsus beweerde, dat ieder mens zijn ster had, die hem bij zijn dood opnam en hem bewaarde tot de dag der grote verrijzenis”
De beroemdste incarnatie is natuurlijk die van Jezus Christus, zoon van God. Zijn ster werd dagenlang in de lucht gezien.

6) http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/wens1

7) Walker – Encyclopedia of myths and secrets 70
Innes B. – The Tarot p. 50 De sterren als tarot kaart symboliseert Venus, die hier niet alleen Venus, maar de hele sterrenhemel voorstelt. Zij gooit water uit een kruik, als teken van de wedergeboorte der zielen. De ochtendster die vlak voor de komst van de zon straalt kondigt een geboorte aan. De kaart wordt ook gezien als een teken van hoop, zeer toepasselijk gezien het verhaal over het astrale wenslichaam dat wensen kan doen uitkomen.

8) Censorinus – Over de geboortedag

De betekenis van jarig zijn: Vier je genie!

9) http://en.wikipedia.org/wiki/Jinn Vooral het stuk over de Qareen maakt duidelijk dat de jinn in de fles of ring die Aladdin treft heel goed zijn persoonlijke Jinn of Genie kan zijn.

10) http://en.wikipedia.org/wiki/Wishing_well

http://en.wikipedia.org/wiki/Flammarion_engraving

 

Join the discussion 4 Comments

Leave a Reply