Skip to main content

Sommige kinderen worden geboren onder bijzondere omstandigheden. Ze worden geboren op een bijzonder tijdstip zoals een zondag of met kerst. Ze worden geboren met bijzondere uiterlijke kenmerken: met een zesde teen of vinger of bovenmatig behaard of al met een tand in de mond, of ze worden geboren op een buitengewone manier, met de voeten naar voren, met de keizersnee of met de helm op. Al dit soort kinderen werden bijzondere krachten toegeschreven. Ze zouden altijd geluk hebben; het is een ‘zondagskind’, zegt men wel over iemand die uitzonderlijk veel geluk heeft. Ook zouden ze over bovennatuurlijke gaven beschikken.
Vooral over degenen die met de helm op geboren zijn worden de meest wonderbaarlijke dingen verteld. Denk bijvoorbeeld aan het sprookje van ‘De duivel en de drie gouden haren’ waarin zo’n kind de hoofdrol speelt. In het volgende stuk behandel ik de bijzondere gaven die deze kinderen – volgens de folklore – zullen hebben.

Geluk

Afbeelding uit ‘De naturae divinis Characterismis’ – Cornelius Gemma (Antwerpen 1575)

‘Met de helm op geboren’ betekent dat bij de geboorte een deel van het geboortevlies (amnion) nog op het hoofd van de pasgeborene zit of in zeldzamere gevallen om het hoofd heen zit. Het vlies kan zelfs om het hele lijfje heen zitten. De vroedvrouw haalde het vlies direct na de geboorte van het hoofdje of het lijfje af. Soms gaf ze het mee aan de moeder, maar het werd ook weggegooid of meegenomen om doorverkocht te worden. Ook als deze bijzondere geboorte vergeten of verzwegen werd, kon je er achter komen of iemand met de helm op geboren was: als teken hiervan zou hij twee kruinen in het hoofdhaar hebben. (1)

Zo iemand zou volgens de Nederlandse folklore enorm veel geluk hebben. Hij zou als soldaat niet gewond raken en als schipper niet verdrinken, hij leert vlot op school en heeft meestal bijzondere gaven. (2) Dit geloof in de gelukbrengende macht van het geboortevlies blijkt niet puur Nederlands te zijn. Onze oosterburen noemen het de ‘Glückshäube’ (gelukskap of muts) en de Fransen zeggen van een geluksvogel: il est né coiffé (hij is met een kap op geboren). Het Engelse ‘caul’ betekent kap en werd geassocieerd met de monnikskap. Het kind zou bestemd zijn voor het klooster. Zelfs in de Romeinse tijd werd de associatie met geluk al gemaakt. De Romeinse keizer Antoninus Diadumeninus werd zo genoemd omdat hij bij zijn geboorte het vlies als een diadeem om zijn hoofd droeg. Om die reden zou hij in een continue staat van geluk zijn. (3)

Gedroogd en bewaard vlies

Gedroogd en bewaard vlies

Omdat vermoed werd dat dit geluk in het vlies zat, waren er wel vroedvrouwen die het ding – al dan niet stiekem – meenamen om te verkopen. Tot in de negentiende eeuw werden ze te koop aangeboden. Dit gebeurde vooral aan zeelieden als talisman tegen verdrinking, maar ook aan soldaten ter bescherming tegen kogels en aan advocaten voor welsprekendheid. Meestal bewaarde de moeder het vlies liever zelf: zij – of een ander familielid – droeg het bij zich bij belangrijke ondernemingen of bond het op het lichaam van het kind zodat het beschermd zou zijn en altijd geluk zou hebben. Ook kwam het voor dat de moeder het vlies liet zegenen of dopen door een geestelijke. Het vlies werd ook wel onder de drempel van het huis begraven zodat het geluk bij de eigenaar zou blijven.

Uit de middeleeuwse IJslandse benamingen voor het geboortemembraan is af te leiden waarom het met de helm op geboren worden geluk zou geven. Het vlies heette daar ‘fylgja’, ‘hamr’ of ‘hamingja’. Fylgja is tegelijk een benaming voor de persoonlijke beschermgeest (de geestelijke dubbel) van de pasgeborene die volgens de IJslanders in het vlies zou verblijven. Deze behoedde het kind dus voor ongeluk! De ‘hamr’ is de vorm of fysieke dubbel (alter ego) van de mens. Hamingja betekent gaan met je ‘hamr’ oftewel je dubbel. Wie dat doet volgt zijn fortuin of lot. De ‘hamingja’ wordt wel vertaald als het persoonlijke ‘geluk’ van het kind. Maar het is ook in een wat neutralere zin, zijn of haar levenslot. Ook deze zou dus samenhangen met het geboortevlies. (4)

Bovennatuurlijke gaven

Beeldwit Jheronimus_Bosch_001_detail_02

De witte vrouw is mogelijk een beeldwit (Jheronimus Bosch)

Voor de met de helm op geborene blijft het echter niet bij een grote portie levensgeluk. Hij zou zelfs over bovennatuurlijke gaven beschikken! Hij zou rampen en grote branden kunnen voorzien en mensen kunnen genezen, maar vooral werd er geloofd dat hij kon hij zien wie er – in de nabije toekomst – dood zou gaan. Dit kennen we al uit een Nederlandse bron uit 1600. Hier staat: ‘Kinderen met een helm geboren, tzijn vremde stucken, Zien geesten, nacht-merryen, en zulc gedrocht.’ (5) Al in de zestiende eeuw bestond hier dus het volksgeloof dat zij geesten konden zien. Daarnaast zagen ze ook de nachtmare en andere geestwezens.
In de folklore van de Zuid-Hollandse eilanden wordt zo iemand een ‘beeldwit’ genoemd. Hij ‘wit’ oftewel heeft kennis van ‘beelden’ die nog moeten gebeuren, hij is een beeldwit. Deze mensen konden voorspellen wanneer iemand zou sterven. (Wie dit ook te weten wou komen moest bij de beeldwit over de linkerschouder kijken.) Zij hadden de zogenaamde voorloop en moesten er ’s-nachts uit en ronddolen om een lijkstoet te zien. Dit was het visioen van een begrafenisoptocht die nog gebeuren moest. Vaak moest de beeldwit actief meehelpen bij deze optocht door het hek van het kerkhof open te zetten. In Oud-Beijerland werd zelfs beweerd dat de beeldwit een mens is die ’s-nachts de zielen begraaft nadat de lichamelijke begrafenis heeft plaatsgevonden. (6)

Hieruit valt af te leiden dat de zogenaamde beeldwit niet lijfelijk, maar in de geest er op uit ging om pas gestorven zielen te helpen. Door obstakels uit de weg te ruimen en door juist de ziel te begraven, voorkwam hij dat de ziel rond gingen dolen en hielp ze op weg naar de Andere wereld. Dit deden ze niet uit vrije wil, maar omdat zij daar door hun bijzondere geboorte toe gedwongen waren. Ook werden zij misschien gedwongen door de zielen of door andere ‘met de helm op geborenen’. In een sage uit de Veluwe wordt verteld hoe een boer de deur op slot had gedaan zodat de knecht – die met de helm op  geboren was – niet naar buiten kon. Hij zei de volgende ochtend tegen de boer: ‘dat moet je nooit meer doen, ik heb in mijn leven nog nooit zo’n slaag gehad!’  Van wie hij zo’n slaag kreeg vertelde hij er niet bij. Dit doet sterken denken aan de – zo dadelijk te behandelen – Italiaanse ‘benandanti’ waarvan werd gezegd dat ze slaag kregen van hun collega’s als ze niet naar buiten gingen op de daartoe bepaalde nachten. (7)

Uit het lichaam kunnen treden

benandanti-2De suggestie dat mensen die met de helm op zijn geboren de gave hebben om uit hun lichaam te treden wordt ondersteund door folklore uit verschillende Europese landen. In de zestiende eeuw geloofde men in de landstreek Friuli (Italië) dat allen die met de helm op werden geboren ‘benandanti’ moesten worden. Deze benandanti (‘goede wandelaars’) waren lieden die uit hun lichaam konden treden om ’s-nachts te strijden tegen de ‘malandanti’ voor de vruchtbaarheid van de velden. Zij vochten tegen deze kwade tovenaars en heksen die de vruchtbaarheid van de oogst probeerden te stelen. De uitslag van de strijd zou bepalen hoe goed de oogst van het komende jaar zou worden. De benandanti hadden het vlies bewaard en droegen het om hun nek om zo in de geest te kunnen reizen. Er waren ook benandanti die net als de Nederlandse beeldwitten de doden konden zien. (8)

Ook de ‘kresniki’ van Slovenië en Kroatië waren mensen die met de helm op geboren waren. Zij gingen in de geest naar kruispunten om daar te vergaderen of om te vechten voor de schaarste of overvloed van bepaalde producten. Ook hun tegenstanders de ‘strigoi of vucodlachi’ (vampieren) waren met de helm geboren. Zij vochten tegen elkaar in de vorm van dieren zoals o.a. honden, paarden of everzwijnen. De ‘helm’ van de kresnik is wit maar die van de vampier is rood of zwart. (9)

Taltos hungarian shaman

Hongaarse Taltos sjamaan

In Hongarije wordt er in achttiende-eeuwse gerechtsbronnen gesproken van de ‘taltos’. Zij waren geboren met tanden, zes vingers of met de helm op. Als ze volwassen werden moesten ze op bepaalde tijden ’s-nachts uit hun lichaam treden om in de geest te strijden tegen andere taltos of tegen kwade heksen en tovenaars. Ze veranderden zich daarvoor in stieren of hengsten en als ze gewonnen hadden zou er dat jaar een uitstekende oogst zijn. Net als de ‘benandanti’ werden ook de ‘taltos’ beschuldigd van kwade toverij en het aanhangen van de duivel. Zijzelf ontkenden dit ten enenmale! In Siberië wist men te vertellen dat degene die met de helm op werd geboren gepredestineerd was om sjamaan te worden. Ook de sjamanen hebben de gave om uit hun lichaam te treden. (10)

De met de helm op geborene als vampier

-Le_Vampire-Niet altijd werd het als een geluk beschouwd om ‘met de helm op’ geboren te worden. Het kunnen voorspellen van rampen en het kunnen zien van de doden zou je nog als een goede gave kunnen zien. Maar er werd in Nederland ook wel gezegd dat ze de gave bezaten om te ‘weerwolven’. In Duitsland wist men dat de met de helm op geborene na zijn dood een ‘Ungeheuer’ zou worden. Zij zouden dus geen rust vinden en rond gaan dolen. Het kon nog erger als ze ‘Nohier’ werden. Dit is een geest die de levenden de dood in trekt. Zoals al gezegd waren de strigoi uit Kroatië ook met de helm op geboren en in Roemenië en Griekenland werd beweerd dat de met de helm op geborene na zijn dood een vampier zou worden. (11)

Om deze reden probeerde men ook wel van het vlies af te raken. De Nederlandse folklore vermeld dat als men het vlies verbrand of begraaft de persoon zijn bovennatuurlijke macht kwijt zal zijn. Gooi het echter niet in het water, want dan loopt het kind een grote kans om te verdrinken. De IJslandse Edda waarschuwt tegen het achteloos weggooien of verbranden van het vlies. Hierdoor zou de fylgja, de beschermende geest ook verdwijnen en zonder die bescherming zal al je geluk verdwenen zijn. (12)

Conclusie

Met de helm op geboren wordt in Engeland wel ‘geboren achter de sluier’ genoemd. Als je dit ziet als de sluier tussen onze wereld en de geestenwereld dan kan degene die achter de sluier geboren is nog contact hebben met deze andere realiteit. (13) De reden dat degene die met de helm op is geboren de gave heeft van helderziendheid en uit zijn lichaam kan treden vinden we in de connectie tussen het vlies en de IJslandse fylgja en hamr. Zoals eerder gezegd waren fylgja en hamr zowel termen voor het geboortevlies als voor het alter ego. De ‘helm’ is te zien als de zetel van de dubbel. Door middel van het geboortevlies kan de geest/ alter ego/ dubbel het lichaam verlaten en zich eventueel ook in een dier veranderen. Omdat de dubbel – in de vorm van het vlies – de persoon direct bij de geboorte al begeleidde wist men dat hij of zij een zeer sterk en actief alter ego zou hebben. Zeker als het vlies bewaard werd en het kind het bij zich droeg dan had hij een tastbare herinnering aan zijn voorgeboortelijke bewustzijn. Vaak resulteerde dat er in dat deze persoon ‘s-nachts uit zijn lichaam trad of hij dat nu wou of niet. Sjamanen leerden om deze vaardigheid in bedwang te houden en te gebruiken naar eigen inzicht. (14)
Voor degenen die hun lot onder ogen zagen en niet vochten tegen hun gave zou de ‘helm’ een zegen zijn. Zij leerden de wijsheid en de macht van het kunnen omgaan met hun andere ik. Voor degene die dit lot niet aanvaardde of in een maatschappij geboren werd waarin het bovennatuurlijke niet geaccepteerd werd betekende de ‘helm’ een vloek. Zij zouden nooit volwaardig lid kunnen worden van hun gemeenschap. Ze werden met angst en achterdocht bekeken en konden hun ware levenslot – en daarmee hun geluk – niet volgen.

Abe van der Veen

1) http://en.wikipedia.org/wiki/Caul
http://www.verhalenbank.nl/items/show/47219
Met de helm op geboren worden zou slechts bij één op de tachtigduizend baby’s voorkomen.
In het sprookje van Grimm: ‘De duivel met de drie gouden haren’ is het gelukskind met de helm op geboren. Hij heeft inderdaad bizar veel geluk, maar reist ook nog over de onderwereldrivier naar de onderwereld om daar de duivel en zijn grootmoeder tegen te komen en vol wijsheid en goud terug te komen.
Twee kruinen betekent dat er nog één wezen zou moeten zijn voor de tweede kruin; het alter ego.
Van vele beroemdheden wordt gezegd dat zij met de helm op zijn geboren zoals o.a.: Alexander de Grote, Karel de Grote, Napoleon, Freud, Lord Byron en in de literatuur David Copperfield en Hamlet. https://les8petites8mains.blogspot.com/2013/05/etre-ne-coiffe.html
2) Ben Janssen – Het dansmeisje en de lindepater 167-168
3) http://www.encyclopedia.com/topic/Caul.aspx
In Engeland kent men het verschijnsel ook als “mermaid birth” en “veiled birth”
4) Sinninghe – Noordbrabants sagenboek 131
Grimm – Teutonic mythology 874
Lecouteux – Witches, werewolves and fairies 97
Dit geloof dat de ‘helm’ zou beschermen tegen verdrinking heeft mogelijk te maken met het feit dat het kind in de baarmoeder in het vruchtvlies overleeft terwijl het in het vruchtwater ligt en toch niet verdrinkt.
Ze werden ook verkocht aan advocaten om te zorgen voor ‘welsprekendheid’.
Het ‘dubbel’ of alter ego is dat gedeelte van de ziel dat het lichaam kan verlaten. Bijvoorbeeld tijdens een droom of in extase. De betekenis van hamr en fylgja als vormen van de ziel zijn dusdanig complex en interessant dat ik er in de toekomst een artikel aan wil wijden.
5) Veelderhande Geneuchlijke Dichten, anno 1600 (ed. Lettk.), 213
6) http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldwit_(mythisch_wezen)
Blécourt – Verhalen van stad en streek 410
Ben Janssen 16
Beeldwit is al een oud Nederlands woord en kan ook witte gedaante of witte vrouw betekenen. De Duitsers hebben het over een ‘Bilwiz’. In de oude betekenis wordt het gebruikt voor een soort van goede elf. (http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/beeldwit en http://taaldacht.nl/woordenboek/belewitte/)
Ook in Dalmatië hielp het geboortevlies met een makkelijke, pijnloze dood. Daarvoor moest het vlies onder het hoofdkussen van de stervende gelegd worden. (Muir- Ritual in early modern Europe p. 26)
7) De Haan – Folklore der lage landen 221-222
8) Carlo Ginzburg – The night battles 60 ev
9) Ginzburg – Ecstasies 160
10) Ginzburg 162-164
Eva Pocs – between the living and the dead
11) http://www.verhalenbank.nl/items/show/47219
Lecouteux 96
http://en.wikipedia.org/wiki/Caul
In Polen werd de ‘helm’ gedroogd en vermalen om op de zevende verjaardag van het kind door hem opgegeten te worden. Dit was om te voorkomen dat hij een vampier zou worden. (Burns – They believed that? p. 40)
12) Ben Janssen – Het dansmeisje en de lindepater 167-168
De Haan – Folklore der lage landen 221-222
Teutonic mythology 874
13) http://www.caulbearer.org/
14) Lecouteux – Witches, werewolves and fairies 95-97
Grimm – Teutonic mythology 874
Belmont – les signes de la naissance 55-56
Ook in Friesland werd het geboortevlies de ‘haam’ genoemd. (zie: wiki helm/volksgeloof)

 

Join the discussion 49 Comments

 • Rene says:

  Mooi verhaal Abe

  • jacobus says:

   ja ik ken deze berichten , zelf ben ik metb 7 kronen geboren , en heb een bezonder leven , en idd ik kan uittreden , en in een glazen bol reizen bestuurt door me gedachte , ja tijd is niet van toepassing , en dit gebeurde toen ik 17 was , gestorven en weer opgestaan , ze hadde het over een medise wonder , voor mij was het normaal , dingeb die ik gezien heb hebben anderen niet , omdat ik dat kan zien ,. mijn lot is vaag en ook duidelijk , me 3 zoons waarvan de eerste met de helm geboren is , begrijp ik , maar weet iemand wat het betekend om met 7 kronen op het hoofd geboren te worden op zondag , 1958 , ben ontsnapt aan kogels en andere , is er iemnand die mij verder kan leiden tot wat het moet zijn ???

 • Henrik de Wit says:

  Op ruim volwassen leeftijd vertelde mijn moeder mij, dat ik ‘met de helm” geboren ben.
  Daarnaast ben ik geboren met uitzonderlijke intelligentie maar ook met een onvolgroeide lendenwervel L4 of L5. Deze wervel bestond uit vijf losse botstukjes met als gevolg een onderbreking van de wervelkolom zodar het bovenste deel de buikholte inschoof. Uitzonderlijk geluk en uitzonderlijk ongeluk. In liefde spel en loterij viel mij (nu 81 jaar) op dat het geluk nauwelijks met mij was. Na geslaagde rugoperatie op 43-jarige leeftijd heb ik over mijn gezondheid niet te klagen en kan doorgaan voor een 60-jarige. Levenslang vegetarisme beschouw ik echter wel als medeverantwoordelijk.

 • vinckenmia says:

  vandaag is artuur met de helm geboren het is onze vijfde kleinzoon

 • Josine says:

  Wat leuk om te lezen. Ik ben ook met de helm op geboren en heb nooit zo veel geluk gehad maar ik ben wel gelukkig. Ik heb vele dieren gered, en heb nu zelfs een praktijk waar ik mensen behandel met magnetiseren. En heel soms… zie ik kleine wezentjes wegschieten in struiken of bossen. Zouden dat natuurwezens zijn?

  • Peter Olthof says:

   Fijn om lezen,Ik ben dus niet alleen.s nel wegschietende gedaantes zijn etherische wezens
   Due jevaak ziet compost hopen.mischoen heb je
   Iets aan deze reactie.

 • Paul Sla says:

  Zo kan het dat een kind met de helm op geboren wordt, en dat dit tegelijk door de gehele familie voor tientallen jaren wordt verzwegen, althans, bijna wordt verzwegen.
  Ben geboren, anders was ik niet hier. werd voor lange tijd buitenshuis geplaatst. Gedurende mijn bruisende leventje werd ik onderdrukt met de woorden en ik herhaal; ” We moeten Paul onderdrukken, anders wordt hij de baas over ons”. einde herhaling uit voorgeschiedenis. Ooit zegde een broer tegen mij dat ik met de helm op werd geboren. Ooit vroegen veel mensen of ik met de helm op geboren ben. Pas nu kan ik plaatsen waarom ik ben wie ik ben, de aparte of bijzondere, en herken ik mijn eigenheid, mijn soort van ontwikkeling of noem het mijn gaven. En toen? En nu? Ik bruis, en het bevalt mij. Men schreef mij toe; Analytisch denkvermogen, emphatisch, intuitief, HSP. Zelf zeg ik; “Ik ben ik en ik kan er mee dealen, zelfs meer dan dat. Zo heb ik vaak aan de bel getrokken bij zeer ernstige zaken aangaande levens bedreigende dingen. Men luisterde niet naar mij. “Ik doorzag en doorzie, ik voel aan en analyseer, ik ervaar en plaats de ervaring aan hand van criteria en nuchterheid en analyse, er lopen rode draden van mij naar anderen en van derden naar mij, grenzen zijn weggevallen op beduidend meerdere gebied. In de dierenwereld ervaar ik een Alpha te zijn, steeds weer. In de mensen wereld bedelen anderen mij een Apha rol toe en ik ervaar het. Zo wat? Zo wat dan? Wie heeft daar iets aan? Ik wel. Vriendelijke groet, ME, ik ben.

  • Guus says:

   Ik herken mezelf heel goed in jouw verhaal .Altijd het gevoel gehad dat ik anders was.Altijd alles vanuit me hart deed en zoveel dingen /energy van andere aanvoelen.Ik ben zeker een HSP er .Voor de rest ben ik nog aan het uitzoeken.Me leven is niet makelijk geweest maar uiteindelijk heeft het me gemaakt de man wie ik ben en dat is zeker geen straf ,want ben een goed mens .Moeilijkste is het leren van jezelf te houden.Daar ik altijd voor andere klaar stond vergat ik mezelf .Maar nu niet meer ..Tijd voor mezelf nu 🙂

 • Paul Sla says:

  En o ja, wat ik vergeet te vertellen als aansluiting;

  Wat ik nu vertel geeft misschien aan dat er meer is dan alleen een speciale ontwikkeling of zoals derden het noemen; “Een gave”

  Mijzelf iets omschrijvend;
  Mentaal: Intuïtief, analytisch denkvermogen, empathisch, HSP zijnde én dit herken ik iedere seconde van de dag, zeer snelle denker, mentaal doorvorsend per seconde in gesprek of in situaties,

  Fysiek: Ben op papier een overduidelijke senior, bijna met pensioen. Word gezien en ervaren door anderen als 5 tot 10 jaar jonger qua uiterlijk en gedrag, mijn hartslag en bloeddruk is die van een man tussen de 37 en de 43 jaar oud, dat scheelt pakweg 20 jaren maar, maar,

  Zodra in de familie iemand overlijden gaat, dan heb ik eerst 3 tot 20 dagen ongekende energie in mijn lichaam die fysiek en onprettig aanvoelt. Pas ná het overlijden van die persoon krijg ik ineens nieuwe energie en stijgt mijn conditie weer tot niet gewone hoogte alsof ik zes jaren jonger wordt.
  Ben mij er al vele jaren van bewust, de energie te ontvangen van die persoon zodra zo iemand heen is gegaan.

  Als kind kreeg ik een mentale boodschap binnen dat ik 106 jaar ga worden. Heb er kort met mijn jongste broertje over gepraat.
  Rekensom dan maar.
  Stel, ik ben 63 jaren oud op papier (paspoort) en stel dat ik per overlijden van een dierbare 6 tot 8 jaren energie binnen krijg of overneem,,,,, en stel dat ik die 6 jaren energie aan hou, en stel dat ik nog 7 broers en zussen heb die nog leven,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

  Rekensom: 63 jaar. nu nog 7 broers en zussen maal 6 jaren als ik hen overleef. is 42 jaren te leven en energie binnen te krijgen.

  63 jaar plus 42 jaar is 105 jaren.
  Dat is géén 106 edoch, een jaar heeft 12 maanden. Ik heb een half jaar al weer weg tot mijn vermeende verjaardag. Te gaan zes maanden, dat is jaar nummer 106 van mij.

  Rekensom klopt wel, of heb ik analytisch gerekend? Denk het niet. Ik wist dit al, eerst op 7 jarige leeftijd alwaar ik een mentaal bericht binnen kreeg 106 te gaan worden en daarna op mijn 16e levensjaar waar mijn ( RIP) jongste broertje mij vertelde wat ZIJN natuurlijke overlijdens jaar zou zijn, en dit is helaas bewaarheid geworden, en daarnaast dat hij wist te vertellen waar ongenuanceerd mijn eindhalte in deze levensvorm mag zijn.

  Maar, maar, afgezien van alles; Is het niet zo dat een ieder speciaal is, doch dat de één er in ontwikkelt en de ander niet?

  Vriendelijke groet, ME

  • Spinozaat says:

   Beste Paul, mooi dat je meent 106 jaar te worden. Ik kan me er iets bij voorstellen. Groetend, Spinozaat.

  • Anonymous says:

   Paul nu kan je gerust stuntman worden , voor je 106de zal je niets gebeuren

 • Paul Sla says:

  Beste Josine, je hebt hier een bericht geplaatst op 26 augustus 2015, ten tijde van 15.55

  iK GA OP JE BERICHT REAGEREN MET HET GEVOEL DAT IK JE IETS DUIDELIJK MAG MAKEN. iETS VERKLAREN,,,,, EN ALTIJD TE GOEDERTROUW MIJN BESTE. OOK AL ZOUDEN MIJN WOORDEN VREEMD KLINKEN.
  LEES JE MEE?

  Mag ik er op reageren, dus op hetgeen jij schrijft en ik citeer; “? Wat leuk om te lezen. Ik ben ook met de helm op geboren en heb nooit zo veel geluk gehad maar ik ben wel gelukkig. Ik heb vele dieren gered, en heb nu zelfs een praktijk waar ik mensen behandel met magnetiseren. En heel soms… zie ik kleine wezentjes wegschieten in struiken of bossen. Zouden dat natuurwezens zijn?” Einde citaat.

  Lees verder als je wilt.

  Ik reageer op je bericht vanuit enige herkenning binnen twee seconden.

  Bekend is dat mensen geboren met de helm, onnoembaar geluk kunnen hebben in wat zij mee maken.

  Je hebt vele dieren gered en nu zelfs een praktijk? Dat is mooi en geeft tegelijk aan dat je eenzelvig gericht bent, namelijk vanuit jezelf, over jezelf en voor jezelf.
  Mogelijk heb je nog niet ontdekt dat jouw ware ik verder kan gaan dan alleen de dingen beschrijven hetgeen jou overkomt. Ben je een, ( best wel) nog redelijk jong iemand die bewust is speciale ervaringen te beleven? Je hebt al een werk- en levens ervaring, maar je bent zeker niet oud. Je zit in een fase van doen vanuit jouw eigenheid.

  Misschien nog niet beseffend dat het leven met alle raadsels niet alleen over jou gaat. Dat is een leerproces. Het is een leerproces om te ontdekken dat de gave of meerdere gaven van iemand niet alleen jou aan gaat,,,,,,,,,,,, maar dat het OOK anderen raakt.

  Voel jij je enigszins geïsoleerd, en meen je dat jij drager bent van het redden van dieren? Dat is mooi. Je hebt het dus in je om dieren te verzorgen dan wel te redden. Misschien werk je op een kinderboerderij of bij een hulp instelling om dieren te redden/beschermen.

  Heb je er wel eens aan gedacht om een zelf gesprek te ervaren? Jouw diepere IK te ontdekken in een zelf gesprek?

  Het najagen van je gevoel is namelijk niet voldoende om jouw volledige eigenheid te laten manifesteren. Je mag ( moet niet), meer bewust worden van de energie die in je zit. Ervaar het niet alleen van wat jou overkomt. Trek er een les uit. Gebruik analytisch denkvermogen i.c.m. intuïtie, empathie, deelzaamheid, genegenheid, en jouw wil om te ontdekken waardoor en waarom je bent zoals je bent.

  Als je wilt mag je starten met een stap verder te gaan. Je hebt al ontdekt dat je passie kent m.b.t. dieren en/of natuur.
  Wat remt jou af om jezelf de vraag te stellen waarom je met dieren goed wilt zijn?

  Durf het. Jij aarzelt. Je neemt genoegen met het eerste verschijnsel in jou.

  Ga gerust op onderzoek. Stop niet bij het gegeven dat je hebt gemerkt dat je functioneert. Je mag je afvragen waardoor je z functioneert. Ga een zelf- gesprek aan, ik kan je er bij helpen als je er voor open staat.

  Je mag jezelf ontdekken in plaats van alleen vast stellen wat je in de praktijk zoal doet.

  Het door jou geplaatste bericht geeft aan dat je aan het begin staat van ontdekking. De eerste signalen. Dus je hebt al ontdekt dat je in een bepaalde richting werkt en denkt.

  Zou je het als aangenaam voelen als wij samen hier over verder praten?

  Dan hoop ik maar dat de eigenaar van deze site, of page of account, mijn bericht met jou gaat delen per omgaande in redelijkheid. Ik ben geïnteresseerd naar wat je voelt, mee maakt, hoe je denkt, en hoe je gaat aan hand van door jou vermeende eigenschappen.

  Mag ik je leren kennen? Dan hebben we de medewerking nodig van de houder van deze page. Alleen hij kan ons met elkaar in contact brengen, tenzij hij er als houder van deze page er alleen op uit is om er eenzelvig van te profiteren en er zijn geldelijke gewin er mee te doen hetgeen ik af keur.

  Laat ik eerst zien of houder van deze page/site, bereid is om mijn bericht openbaar te maken, en toe te staan dat wij onze contact gegevens alhier mogen uitwisselen.

  Als de eigenaar van deze site dan wel page, echt puur is, echt eerlijk is, en zonder geldelijk gewin???????????????????????????????, DAN MAG HET ZIJN DAT DE HOUDER VAN DEZE SITE OF PAGE, ONS MET ELKAAR IN CONTACT BRENGT MIDDELS UITWISSELING VAN MAIL ADRES.

  Hij, de eigenaar van dezes, beschikt al over jouw en mijn mail adres. Laten wij samen vragen om jou en mij met elkaar in contact te brengen.

  Het is simpel. Als hij mij met jou in contact brengt,,,op welke manier dan ook,,,,,,,,,,,,, dan is hij puur en eerlijk. Gebeurt dit niet,,,,???? dan jaagt deze persoon als eigenaar van deze page of site alleen zijn eigen doel na, en zal ik hem of haar dan wel hen,,,, ontmaskeren binnen redelijke termijn.

  Ik ben ECHT benieuwd of men het gaat toestaan dat jij en ik met elkaar in contact mogen komen, prive contact, want ik ben ontzettend nieuwsgierig naar jouw persoon.

  Lieve groet, geloof in jezelf en ga vanaf nu maar iets verder kijken dan alleen jouw inspanningen. Mag ik je helpen?

  Groetjes voor nu.

 • Franklin says:

  mooi , gezegd allemaal, maar hier weet je dat het zo is , dat als je gevoelig bent en steeds emotioneel , bij iedereen die het moeilijk heeft of een vader of moeder verloren heeft, krijg ik het benauwd en begin te janken als een kind van 10 jaar oud , het water staat snel in mijn ogen , ben overgevoelig.hoort dat bij mij mijn moeder zei dat ze een stukje van de helm als thee heeft gedonken volgens haar moeder dan .ik kom van de antillen .ben ik ook met de helm geboren of ben ik gek.

 • Hallo,
  Ben een geboren NL,er maar met 75% duits bloed in meen het andere is 25% NL.Ik ben ook met de helm geboren enheb al veel gehoord en gelezen hierover.Moet toch schrijven,dat de meeste mensen,die ik gesproken heb,gewoon prive,in de bizz,mij vertelden dat ik toch wat had,iets meer of en anders dan vele andere mensen.Vaak nam ik de woorden of gedachten uit hun mond,die ze wilden uitspreken.Ook op telepatisch gebied veel dingen meegemaakt.Ook het feit ,dat ik altijd graag met of bij buitenlanders stond of moest spelen in mijn jeugd was en is nu gebleken toch ookiets aparts vond ik,vooral nadat ik gedurende mijn goede leven heel veel gereisd heb en in vele landen gewoond heb en nog woon.Ook met mijn talen totaalgeen problemen.Het komt eruit als water,vloeiend en zonder gestotter of zo.Maar dat komt waarschijnlijk ook, omdat we in onze familie boom wel zeker nationaliteiten hebben.
  Maar al met al vind ik me nog steeds een speciaal persoon,die veel mensen heeft bezig gehouden en vooral ook veel gelachen hebben.Heb ook velen geholpen en nu nog meer ben ik bezig met mensen te helpen vooral
  de GNO,s en als ontwikkelings medewerker bezig ben om vooral jongere kindern te helpen in vooral Z-Amerika.Met deze mensen heb ikook een goed telepatisch kontact en kan me gemakkelijk plaatsen in hun situaties.
  Vooral deze personen staan nog veel meer met de moeder bodem of aarde verbonden en voelen daardoor vele dingen eerlijker en beter aan.PACHAMAMA noemt de aarde daar.Voelen veel dingen alsmens beter aan en gaan er mee om alsof het levensregelszijn.Wat ikdan weer verbind met mijn, met de helmgeboren zijn.Ben blij dat er velen mee geholpen heb.

 • luc ranson says:

  Beste mensen,ik ook ben de “de helm geboren”.Van toen ik nog klein was,ik ben nu 61 jaar,hoorde ik mijn vader vertellen dat ik een gelukskind was.Nu,ik mag zéker niet klagen over mijn leven,2 keer gehuwd,vader van 3 prachtige kinderen ,stiefvader van een lieve stiefdochter en grootvader van 2 schattige kleinkinderen, maar om nu te zeggen dat ik een god-de-vader had die voor mij zorgde of met speciale gaven toebedeeld werd ,nee dat niet.Verstandelijk heb niet de hoogste IQ , lichamelijk heb ik, zoals velen ,kleine mankementen zoals rugklachten,nieuwe knieen en heupen enz.Eén iets kan ik wel zeggen, de mensen schatten mij allemaal wel een jaar of 10 jonger dan ik ben.Maar ja,heeft dit te maken met “met de helm geboren zijn”? Ik denk het niet.

 • Ton LUITING says:

  IK ben in 1936 geboren en hoorde 30 later van mijn moeder dat ik met de helm ben geboren. Dat klopt, want ik heb een bijzonder leven achter de rug. Ik ging werken toen ik 16 was tot mijn 78ste. Woon in Hilversum en heb nooit gesolliciteerd ! Kwam bij de media terecht en rolde van de ene in de andere baan.

 • Juul says:

  Ik ben geboren met de helm op in 1969 op een zondag. In het verleden heb ik meegemaakt dat als ik iets graag wilde het ook gebeurde. Naarmate ik ouder werd heb ik ontzettende vervelende dingen meegemaakt. Als ik vertelde met de helm op geboren te zijn, zeiden mensen uit mijn omgeving dan is jouw gave; het ongeluk. Ben ook niet echt gelukkig geweest de afgelopen jaren. Het enigste wat ik denk te weten, is dat ik de gemoedstoestand van mensen aan kan voelen. Iemand enig idee hoe het mogelijk is dat het geluk verdwenen is?

  • Juul says:

   Ik vergeet erbij te vertellen dat ik iedere dag als ik op de klok kijk, meerdere malen dubbele cijfers zie zoals 11.11 08.08 21.12

 • Jeroen says:

  Ik ben ook met de helm op geboren en heb twee kruinen. Voorspellende gaven die ik liever kenschets als intens waarnemen en analogieën ontdekken in ontwikkelingen in verleden versus heden en zo met grote waarschijnlijkheid uitspraken kunnen doen over de toekomst omdat veel aan een natuurlijk patroon en/of cyclus onderworpen is, dat zich telkens herhaalt. Van gedrag van de mensheid, de seizoenen tot bouw van het heelal.

  Is de wetenschappelijke verklaring voor deze gave niet gewoon dat het een makkelijke en snelle bevalling is met weinig druk op hoofd/hersenen waardoor bepaalde subtiele hersenfuncties beter functioneren die bij de meeste mensen juist minder goed functioneren of totaal beschadigd zijn geraakt bij en door de bevalling?

  Wordt er al fMRI onderzoek gedaan om verschillen in waarneming en combinatorische vermogens aan te tonen?

  Ikzelf ben op een natuurlijke manier ter wereld gekomen en twee weken te vroeg geboren, en vroeg me af of diegenen die via niet-medisch geïndiceerde keizersnede geboren worden vaker over deze gave beschikken dan gemiddeld, dat zou mijn hypothese kunnen onderbouwen.

 • Gewoonanneke says:

  Hallo. Ik zat een blogje te schrijven over met de helm geboren zijn omdat ik zelf ook met de helm ben geboren en las met veel interesse je verhalen hierover. Ik heb je verhaal even gelinkt op mijn blog.

 • Sonny Eijk says:

  Kunnen jullie ook iets vertellen over geboren worden in de vruchtwaterzak.
  Ik ben erg benieuwd.

 • FFanders says:

  Ook ik ben met de helm geboren, lang verzwegen door mijn ouders. Soms heb ik het idee dat ik wat zuurstof te kort ben gekomen, tijdens mijn geboorte. Ik ben een druk typen, praat en denk snel. Soms komen dromen bij mij uit. Het lijkt ook wel dat ik een soort karma bezit, mensen die vervelend tegen mijn doen. Krijgen alles als een boemerang terug, maar dan in een veel ergere vorm. Als ik iets echt wil, dan gebeurd het ook. Verder geen last, wel dat ik voel anders te zijn dan anderen……Ojah en ik hou net als de bovenste helmmensjes ontzettend veel van dieren.

 • Surani de Nes says:

  Op zondag 23 december 1973 ben ik geboren met een helm op.
  Het overlijden van mijn vader heb ik aan voelen komen alleen wist ik niet het gevoel te verwoorden van wat er ging gebeuren.
  Vaak voel ik iets aankomen Maar zeg het niet altijd.
  Ook heb ik al 2 keer voorkomen dat ik zou komen te overlijden.
  Vanaf kinds af aan zeg ik dat ik oud wordt omdat dit de laatste keer is dat ik voor het leven kies.
  Als ik slaap heb ik ook een ander leven wat soms overeen komt met het wakkere leven, maar het gevoel van wat er dan afspeelt in mijn droom dan doorgaat wanneer ik wakker ben.
  De volgende avond kan ik ook weer verder gaan met de “droom” waar ik gebleven ben.

 • eva says:

  Hoi,

  zijn er goede feiten boeken over dit verschijnsel te vinden?
  Bedankt voor de tips.

  Groeten Eva

 • Piet Rottier says:

  mijn naam is Piet Rottier, geboren op zondag 31 december om 24.00 uur, met de helm op.

  Ik heb drie boeken geschreven, waarin ik schrijf over mijn dromen en de verre reizen die ik gemaakt heb naar o.a planeten miljarden lichtjaren hiervandaan. tevens heb ik een hergeboorte ervaren op een van deze planeten, en er gevoelsmatig een “leven lang” gewoond.
  in de geestenwereld werd ik steeds begeleid door twee begeleidingsengelen Aison en Nefrit.
  de boeken heten; 1.Mijn naam is Piet Rottier enzo–2.Mijn wedergeboorte op planeet ERALKER. 3. De tijdelijke metamorfose naar begeleidingsengel.

 • Simone Arends says:

  Ook ik ben geboren met de helm. Zo ben ik mij bewust van mijn geboorte, en kan mij alle indrukken nog goed herinneren.
  Mijn eerste ervaring is vanaf mijn 5de jaar. Zeven jaar van tevoren heb ik voorspeld over het doodgaan van een kind. Ik vind het best moeilijk om er mee om te gaan, want er zijn diverse zaken uitgekomen die mijn pad hebben gekruist. Ik heb mensen gewaarschuwd. Maar vaak hebben ze t niet serieus genomen. Daar heb ik best last van. Hoe had ik het kunnen voorkomen? Ik voel mij snel verantwoordelijk. Ook ik word 10 jaar jonger geschat. Er is een foto gemaakt met een fototoestel en daarop sta ik met een wit aura om mijn hoofd.
  Ook een auralezer zag bij mij een wit aura. Zo zuiver had hij het nog nooit gezien.
  NB: het typen van tekst hier, gaat lastig. Kan dat verbetert worden?
  Dank.

 • Leuke verhalen allemmaal. Ik ben ook met een helm op geboren en ik heb herinneringen alsof het gister gebeurd is. Ik zie of voel soms dingen voirdat ze gebeurd zijn. Maar ik vind dit eerder een vloek dan een zegen. Dan heb ik ergens gelezen dat ik een gelukskind zou moeten zijn. Het geluk is ver te zoeken en zal ik waarschijnlijk nooit vinden. Ik heb in de jaren ook nog eens de slechtse kanten van de mens mogen ervaren, en ik zie het nog dagelijks. Waardoor ik meer waarde hecht aan het leven van een kakkerlak dan van een mens. Dit wilde ik even kwijt

 • Nikki says:

  Ook ik ben geboren op een zon dag 29 januari 1961 met de helm. Daar kwam ik pas later achter een auralezer die ik ontmoete vroeg mij of ik met de helm geboren was. Hij zag mij namelijk de zaal inkomen met een bijzonder aura. Ik wist daar toen nog niets van. Mijn moeder die ik deze ontmoeting vertelde zei dat het klopte. Ik heb ook twee kruinen. En de bijzondere gave om in mijn werk de rust te kunnen brengen die vaak zo nodig is bij dementerende bewoners. Ik wist ook wanneer de dood op bezoek kwam ik rook het. Op mijn werk was dat namelijk ook vaak het geval. Tot ik op bezoek ging bij mijn schoonmoeder in het ziekenhuis zij lag op de kamer met een oudere dame. Ik rook weer de bekende lucht. Ik vertelde mijn man dat de dame vannacht ging overlijden. Maar het was niet de oudere dame. Midden in de nacht ging de telefoon mijn schoonmoeder was plotseling overleden. Ik heb mij daar toen voor afgesloten. Ik geef nu veel energie aan die het nodig hebben ik voel het dan ook aan als een speciale gave. Ik vertel het eigenlijk nooit het gaat zo natuurlijk. Ik zie het als een cadeautje van de natuur.

 • Tatanka says:

  Geboren op 7 januari 1956 en heb 2 kruinen. Op 4 jarige leeftijd kon ik uit mijn lichaam reizen. Mijn vader heeft mij verder begeleid. Ik ben een Indiaanse vrouw en volgens onze traditie wordt iemand begeleid als sjamaan als blijkt dat je als kind uit je lichaam kan treden. Ik voelde verdriet aan. Ik voelde pijn aan en ongelukken. Ook als iemand moet bevallen en wat het kind is geworden (meisje of jongen) voel ik aan op afstand. Wanneer iemand gaat sterven voel ik aan. Ik kan met dieren spreken. Ik kan met planten en bomen spreken. Ik kan horen wat de wind vertelt. en wat het water vertelt. Ik zie overleden mensen en ik hoor ze. Ik kan contact met ze maken. Ik kan mensen begeleiden als ze op sterven zijn of willen sterven. Soms gaan mensen eerder dood als ze dit graag willen .. doordat ik contact maak met de geestes wereld en met onze Wakan Takan. Dan hoeven ze niet zo te leiden. Ik kan genezen met kruiden. Ik weet welke kruiden te genezen zijn. Het zijn vaak kruiden die hier wel te vinden zijn maar onbekend voor de inwoners van hier. Althans de medische werking daarvan. Ook weet men niet hier welke kruiden je hier kan eten. Ze kijken mij gek aan als ik met klaverblad loop en paardebloemen. En denken dat ik konijnen voer verzamel. Of hulst.. ook zo iets.. ze denken dat dit giftig is. Ik weet wat ik er mee moet doen. dus daarom pluk ik het. Met mijn rituelen en mijn dansen maak ik de produkten heilzaam om te drinken .. waardoor beterschap ontstaat.. al onze medische produkten.. bestaan uit dranken.. we maken overal thee van. Tenminste van de produkten die geneeskrachtig zijn. Onze verkoudheid en keelpijn hoest kan met 1 dag verdwenen zijn. Niet iedereen vertrouwt een sjamaan.. Zijn bang dat ze bedrogen worden. Maar wij Indianen mogen niet iemand anders bedriegen. Dat is tegen onze natuur in. Ik ben naar wat ik weet de enigste Cherokee in Nederland. Ik heb veel contacten in Amerika zitten. Daar zijn 750 stammen .. 20 procent van de amerikanen zijn van native americans afkomst. En gelukkig wordt dat er ook steeds meer.

  • Nicole says:

   Hi Tatanka, ik zou graag met je in contact willen komen maar kan je niet terug vinden. Weet niet hoe t hier werkt, maar je kan me bereiken op Nicole at dutchmail dot com
   Hoop van je te horen 😉

 • Lotgenoten wat fijn! Ik voel me het lelijke eendje die de zwanenfamilie vindt. Ik ben met de helm op geboren, nooit tijd gehad om me er in te verdiepen. Nu dan eindelijk. Meer keren heb ik de dood in ogen gezien, ik heb een idioot snel inschattingsvermogen van situaties, zeer wel bespraakt en talig, en ik kan met artsen praten alsof het collega’s zijn (maar: slechts mavo met veel pijn) Ik denk ook hoog sensitief, ik heb voorspellende dromen. Nachtmerries, voornamelijk vluchten en reizen, vaste thema’s.
  Gezegend in vele opzichten maar mijn levensloop is tamelijk stormachtig te noemen. Ik heb nu met regressie therapie grote dingen gezien. Ik weet niet goed hoe nu met mijn ‘derde oog’ om te gaan. Ook ik zag zwarte schaduwen op de galerij toen mijn zoon op sterven lag, ik heb mijn licht aangezet en een soort koepel gemaakt om ons heen, zodat mijn zoon in het licht naar de andere wereld mag reizen. Het put vreselijk uit. Mensen voelen mijn kracht aan ook al weet bijna niemand dat ik dit heb. Sommigen zuigen en peuteren aan je, omdat ze willen begrijpen wat je bent. Vooral vrouwen hebben last van mijn “lichtje”. Mijn Sensei van 73 voelt me aan en is er niet door geïntimideerd. Ik heb jaren mijn charisma/ lichtje/ bruis in zitten houden om niet intimiderend of overheersend over te komen. Overigens ook: absurd improvisatie en overlevings talent. Zijn hier boeken over? Hoe leer je doseren? Ik ernaar nu onwijze fysieke pijn doordat ik niet durf te kijken met dat ‘derde oog’.
  Message in a bottle in de hoop dat deze site nog actief is.
  Agatha

  • Beste Anja, Het is zeker aan te bevelen om hier toch iets mee te doen. Het kan een mooi, zegenrijk talent zijn indien juist gebruikt. Je hebt scholen die je in het gebruik van je intuïtie en paranormale talenten kunnen begeleiden. Hier in Amersfoort heb je bv. de opleiding Mens en Intuïtie. Er zijn ook zeker boeken over bv. ‘handboek energetische bescherming’ of meer voor je ontwikkeling hierin ‘Licht op de aura’. Veel succes met je proces hierin. Abe van der Veen

   • Hoi Abe, dank voor je reactie. Ik wil mij hier zeker in verdiepen maar ben enigszins terughoudend vanwege de commerciële neppers op deze wereld, wie is te vertrouwen en sterk genoeg? Ik wil geen freakshow.

 • O ja nog dit:
  Geboren op zondag 19-07-1970 rare datum
  Veeel dejavu momenten gekend
  Intuïtief
  Creatief ( ben goudsmid)
  Natuurlijke leider: zeilinstructeur
  Aura (kan het zelf niet zien) warme kleuren oranje geel roze
  Analytisch
  IQ 115
  Recidiverende depressies
  Van aard vrolijk en te empatisch
  Helende handen
  Voorvader ( geb. 1530) was een Heler Ziener Vredestichter was beschermd van hogerhand

  • Mar says:

   Ben empatisch vermogen is ook bizar groot..
   Inlevingsvermogen.. lijkt soms alsof ik hetzelfde kan voelen als de ander: lijden, verdriet enz. Maar ook agressie en krijg een groot alarm van binnen.. een sensor gaat af die groter en kleiner kan worden.
   Voel of iemand “eng” is.. gevaarlijk.. erg handig in de Ggz!
   Dejavu momenten ook
   Rare dromen
   Kan heeel goed mensen rustig krijgen (werkte op een crisisafdeling) weet heel goed in te schatten hoe ik iemand moet benaderen..
   Ik zie geen kleuren
   Voelde wel een keer dat er iets mis was met iemand.. ik knuffelde mijn schoonmoeder en kreeg een heel raar eng gevoel.. en dacht er is iets niet goed ze is ziek.. bleek vlak daarna dat ze borstkanker had..

   Ik heb vaak zomaar “nare gevoelens” en kan het niet plaatsen.. soms is het een last. Vaak last van mijn rug. En als er iets naars is of komt; last van mijn maag. Of krijg het benauwd..

   En zo nog veeel meer..

 • Ik zie de zegen en ik zie de vloek in volle omvang 🐣

 • francine fiolet-slijpen says:

  Nog geen reacties van mensen die de coronatijd hebben zien aankomen.
  Kreeg associatie “met de helm geboren”naar aanleiding van een klaproos die achteloos door
  parkeerder was omgereden.Gaf de tak aan mijn buurvrouw en kreeg zojuist van haar een fotootje

  Heb heel veel geleerd over met de helm geboren,maar mijn hoofd zit al zo vol ( doe ik ook zelf dat weet ik)
  Toch bedankt

  • Mar says:

   Mijn hoofd zit ook altijd zo vol.. scannen, analyseren enz. Gaat razenssnel.. ik lijk net zon computer met programmataal wat maar doorgaat en doorgaat..
   Hele scenarios situaties enz. lopen altijd in mijn brein..
   Niet altijd fijn.. in mijn werk wel heeel helpend gelukkig. (Werkte in de ggz met hele zware psych. Patienten oa psychotische mensen). Ik voelde ze goed aan en ze vonden mij altijd betrouwbaar.. Nu Een andere doelgroep.

  • Suzanne van Egmond says:

   Hallo Francine,
   Ik ben op zoek naar een Francine Fiolet-Slijpen die mogelijk contact heeft gehad met Tom (of Ton) Ponsioen in Hoofddorp. Ben jij dat misschien?
   Kun je mij mailen op sverwijnen@gmail.com?
   Suzanne van Egmond

 • Mar says:

  Hoi allen,

  Wat een herkenning en heerlijkheid om te lezen!
  Ik weet het al van kids af aan..Ben nu 46 jaar, maar er eigenlijk nooit iets over opgezocht..
  Had ik dat maar eerder gedaan. Ik ben supergevoelig, voel als er iets niet klopt, voel anderen aan en nog veel meer. Zo heb ik ook een razende tornado in mijn maag razen als ik moet opletten, er gevaar is, iemand me besodemieterd, voorliegt oid. Zodra het gevaar oid geweken is, gaat die tornado weer uit.
  En nog veeel en veel meer..
  Groetjes Mar

 • Anna says:

  Zou iemand die met de helm op geboren is mij een mail willen sturen. Ik verdiep me hier namelijk in, en ben op zoek naar ervaringsverhalen.
  Alvast bedankt!

  annasloof@hotmail.nl

Leave a Reply to luc ranson Cancel Reply